Blog yazmanın son dönemlerde modası geçmeye başladı. İnsanların daha “kolay” içerikleri üretmeye başlamasının bunda bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Fakat bilinmesi gereken çok önemli bir şey var ki günlük internet kullanımında arama motorları hala sosyal ağların önünde bulunuyor. Bu da şunu gösteriyor: Özellikle Google’dan ziyaretçi çekmek hala en önemli pazarlama aracı konumunda. Haliyle, blog yazmayı bırakmak veya blog içeriğini örneğin vlog’a çevirmek şu an için yanlış bir karar gibi durmaktadır. Tamam, buraya kadar bahsettiğim konu blog yazmanın önemiydi. Pekala, blog yazalım. Yazın. Ama bir blog yazısının nasıl olacağını bilenler bilirler. Bilmeyenler için bir şeyler anlatmak istedim. Bu yazıyı okuduktan sonra…

Şener Dağaşan

#Socialmedia consultant, Blogger, Amateur photographer, “Medior” Citizen of Istanbul.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store